Jockel

  • Jahrgang 1980
  • Werkzeug­mechaniker
  • Maschi­nen­baus­tudi­um
  • Hob­byschrein­er (auss­chließlich Mas­sivholz) seit 2001
  • Hob­by­drech­sler seit 2007
  • Vorträge bei Drech­sel­tr­e­f­fen über Drech­sel­stäh­le (HSS-PM-Kryo), 2013 (Seeg), 2011 (Hes­sen­park), 2009 (Römer­berg)
  • Mod­er­a­tor des Rhein-Main-Drech­sel­stammtis­ches seit 2012